คำถามที่พบบ่อย

ประเภทงานที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้เข้ามาฝึกทำผ่านระบบวีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เชื่อม, กลึง, หล่อโลหะ, งานขึ้นรูปพลาสติก, ตรวจสอบคุณภาพสินค้า, ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การแปรรูปอาหาร,อุปกรณ์ยานยนต์, งานก่อสร้าง, งานเกษตร และยังมีงานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างจากงานภาคอุตสาหกรรมเล็กน้อย

สถาบัน AIU เปิดสอน 2 หลักสูตร แยกตามประเภทงานที่จะไปฝึก ได้แก่ หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบญี่ปุ่น สำหรับผู้สนใจไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่น สำหรับผู้สนใจไปฝึกงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรปกติเรียนจันทร์ – ศุกร์ ตลอดทั้งวัน นักเรียนทุกคนจะต้องอาศัยในหอพักที่โรงเรียนจัดให้ การใช้ชีวิตในหอพักเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ในสถาบัน AIU และสามารถกลับภูมิลำเนาได้ทุกวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือช่วงหยุดเทศกาล

ระบบการสอนภาษาญี่ปุ่นของ AIU มีเป้าหมายเพื่อใช้สื่อสารจริง เหมาะสำหรับทุกคนแม้แต่คนไม่เคยมีพื้นฐานภาษามาก่อน โดยสามารถเรียนได้เทียบเท่าหรือมากกว่าระดับ N4 ภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ยังเปิดสอนถึงระดับ N3 จนกว่าจะเดินทาง ซึ่งมีนักเรียนสามารถเรียนได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน แม้แต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาถึง 4 ปี ถึงจะได้ทักษะภาษาถึงระดับนี้

อายุ 18-28 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีรอยสัก จบวุฒิม.6 หรือเทียบเท่า หรือวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ที่สำคัญต้องพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งที่เราจะสอนให้

หากสามารถเรียนรู้ตามที่สถาบัน AIU สอนได้และไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ทุกคน เพียงแค่จะใช้เวลาไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนเรียนรู้ได้เร็วหรือช้าต่างกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมกับงานหรือกำหนดการเดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงไปญี่ปุ่นตามหลักสูตรพอดี หรืออาจจะเกินออกไปบ้าง แต่สถาบัน AIU ก็ยินดีสอนให้มากที่สุดและดูแลให้ไปถึงญี่ปุ่นทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าเรียนหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบญี่ปุ่นภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 170,000 บาท ส่วนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่ 220,000 บาท และมีค่าดำเนินการของบริษัทจัดหางาน ที่จะเสียไม่เกินตามกฎหมายกำหนดอีก 40,000 บาท หากไม่สามารถชำระได้ทั้งหมดก่อนจบหลักสูตร สามารถขอกู้ยืมกองทุน AIU ได้ โดยชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนและเดินทางไปญี่ปุ่นได้ทุกคน

สถาบัน AIU เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี สามารถสมัครล่วงหน้าก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่อพร้อมเข้าเรียนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครได้

วีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคจะขอได้แค่คนละครั้งเท่านั้น แม้จะอยู่แค่ไม่กี่เดือนหรือได้งานสัญญา 1 ปี ก็จะไม่สามารถขอย้ายบริษัทใหม่ได้อีกให้ครบ 3 – 5 ปี หากอยากกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นอีก จะต้องสมัครงานใหม่ผ่านระบบวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่าทักษะเฉพาะ, วีซ่าทักษะระดับสูง(วิศวกร ล่าม) เป็นต้น ซึ่งจะใช้เงื่อนไขสูงกว่าวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิค

โอกาสที่จะได้ทำงานด้วยกันขึ้นอยู่กับนายจ้าง ตำแหน่งงานที่แต่ละบริษัทเปิดรับส่วนใหญ่จะแยกชายหญิง ซึ่งแต่ละงานก็มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่างกัน และบริษัทที่รับนักเรียนไปฝึกงานก็กระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่น

ตามเงื่อนไขการฝึกงานด้านเทคนิค ผู้ฝึกงานไม่สามารถเปลี่ยนบริษัทได้ ยกเว้นว่าปัญหาเกิดจากบริษัทที่ทำให้ต้องเลิกจ้าง เช่น ล้มละลาย, ปิดกิจการ เป็นต้น

การต่อสัญญาเพิ่มจะต้องสอบผ่านทักษะผู้ฝึกงานหมายเลข 3 ก่อน โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายจ้างและผู้ฝึกงาน ซึ่งหากนายจ้างไม่รับทำงานต่อ โอกาสจะย้ายที่ฝึกงานจึงเป็นไปได้ยากมาก เพราะเงื่อนไขของวีซ่าที่ค่อนข้างจำกัดเรื่องการย้ายสถานที่ทำงาน