กองทุน AIU จ่ายแค่ 5,000 บาท เรียนได้จนจบหลักสูตร

สถาบัน AIU ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่ขาดทุนทรัพย์ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตร โดยจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเพียง 5,000 บาท ก็สามารถไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ ส่วนค่าเรียนที่เหลือสามารถกู้ยืมเงินกองทุน ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ไม่ใช้หลักทรัพย์ เพียงมีบุคคลค้ำประกันก็สามารถรับสิทธิ์กู้ยืมเงินได้ทุกคน 

 

กองทุน AIU เกิดขึ้นจากผู้บริหารและผู้ใหญ่หลายท่านที่ต้องการสนับสนุนให้นักเรียน สามารถไปฝึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นได้ทุกคน โดยจ่ายเพียงค่าลงทะเบียน 5,000 บาท และขอรับการสนับสนุนกองทุนในค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ หลังจากได้ไปทำงานในญี่ปุ่นและมีรายได้แล้วทยอยชำระคืนเพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องต่อไป