วิสัยทัศน์

หากระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คนไทยไปขายแรงงานในต่างแดนสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับชีวิตได้จริง ประเทศไทยคงไม่มีคนยากจน ดังนั้น AIU จึงไม่ใช่สถาบันที่พาคนไปใช้แรงงานเพื่อหาเงินในญี่ปุ่น รวมถึงไม่ได้หากินกับความอยากที่จะไปใช้แรงงานของคนที่ต้องการหารายได้ในต่างประเทศ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของชีวิตที่ยั่งยืนคือการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความสามารถให้กับตนเอง และนำมาพัฒนาต่อยอดในบ้านเกิดให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน เอไอยู คือ กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการที่พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์การจัดส่งผู้ฝึกงานมาแล้วกว่า 20 ปี กลายเป็นสถาบัน AIU ที่สมบูรณ์แบบแก้ไขทุกปัญหาที่เคยมีในอดีต โดยคิดค้นหลักสูตรแบบครบวงจร ทั้งการเรียนภาษาญี่ปุ่นแนวใหม่ เรียนสนุก เน้นสื่อสารใช้งานได้จริง ทั้งยังสามารถเรียนรู้พัฒนาได้ด้วยตนเองที่ญี่ปุ่น พร้อมหางานรองรับผ่านบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญยังมีบุคลากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่คอยให้คำปรึกษาและวางแผนการต่อยอดอนาคตให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังเช่นแนวคิด “สถาบันเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน”