สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• กรุงเทพฯ 064-151-5383
• บุรีรัมย์ 080-186-1225
• โคราช 088-645-0918
• ร้อยเอ็ด 063-857-0655
• พัทยา 089-425-2929
• เชียงใหม่ 092-428-4788

สำนักงาน AIU กรุงเทพฯ / บริษัทจัดหางาน เทพส์ 2018 จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่บ้านนภาลัยซอย 11 ซอยสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-116-8408

ศูนย์การศึกษา AIU จ.บุรีรัมย์
ที่อยู่ : เลขที่ 219/1 หมู่ 18 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ : 04-411-1237

ศูนย์การศึกษา AIU จ.นครราชสีมา
ที่อยู่ : 256 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก จ.นครนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 088-645-0918