การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

การรักษาพยาบาล : มีสิทธิ์รักษาพยาบาลเทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น โดยเสียค่าใช้จ่ายเองเพียง 30% ทุกสถานพยาบาล

เงินบำนาญ (ระบบเนนคิง) : ชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานในญี่ปุ่นจะต้องจ่ายเงินบำนาญและเมื่อหมดสัญญาจ้างสามารถขอเงินคืนได้ 80% ส่วนเงินอีก 20% เป็นการหักภาษีเงินได้ (ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสามารถขอเงินส่วนนี้คืนได้ภายหลัง)

หอพักในญี่ปุ่น : นายจ้างหาที่พัก พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิ จักรยาน, หม้อหุงข้าว, เครื่องซักผ้า เป็นต้น

สหกรณ์ (Kumiai) : ผู้ดูแลคนไทยคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ฝึกงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ญี่ปุ่น