กลุ่ม อศจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ AIU และ JP-RISE จัดลงนามความร่วมมือโครงการฝึกงานไทย – ญี่ปุ่น

 

สหกรณ์ JP-RISE ในปประเทศญี่ปุ่น ลงนาม ความร่วมมือกับ AIU เพื่อรองรับเด็กในโครงการฝึกงานของทางโรงเรียน

Start Time

12:00 am

วันพฤหัส, มิถุนายน 28, 2018

Finish Time

12:00 am

วันศุกร์, สิงหาคม 7, 2020