Home – AIU

โครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน โดยโรงเรียนสอนภาษา AIU เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพชีวิตให้กับเยาวชนไทย โดยการพัฒนาทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น พัฒนาแนวคิดและระเบียบวินัยในการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับองค์กรในประเทศชั้นนำระดับโลก โดยการส่งนักเรียนไปฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างทักษะ สร้างรายได้ และสร้างอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนสอนภาษา AIU ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 15 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนให้อยู่กันอย่างสะดวกสบายไม่แออัด ทั้งยังมีกองทุนสนับสนุนให้กู้ยืม สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรบกวนค่าใช้จ่ายจากครอบครัว เมื่อมีงานแล้ว มีรายได้แล้วค่อยใช้คืนทีหลัง โอกาสที่ดีไม่ได้มีมาหลายครั้ง โครงการนี้พลิกชีวิตได้จริง สนใจติดต่อ 064-151-5383